Jak sprawdzać aktywność finansową i korporacyjną kontrahentów i klientów?

Jak sprawdzać aktywność finansową i korporacyjną kontrahentów i klientów?

1.INFORMACJE UPADŁOŚCIOWE Można je odnaleźć w odpisie z KRS zarówno aktualnym jak i pełnym. Należy sprawdzać ostatnią stronę odpisu, która z reguły nie jest badana przez przedsiębiorców, ze zwykłego przeoczenia.  W Dziale 6 są wpisywane m.in. informacje o 1) likwidacji, 2) informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki, 3) połączeniu, podziale lub przekształceniu, 4) informacje o postępowaniu upadłościowym, 5) informacje o postępowaniu układowym, 6) informacje o postępowaniu naprawczym, 7) o zawieszeniu działalności gospodarczej. Lecz uwaga! To, że podmiot w dziale 6 będzie miał wpisane, iż toczy się postępowanie upadłościowe, to oznacza, że zostało już wydane przez sąd prawomocne postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Jeżeli nie ma żadnego wpisu, nie oznacza to że sam wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony. Mógł on zostać złożony i może znajdować się w fazie rozpoznawania przez sąd lub po prostu upadłość nie została ogłoszona. Dlatego opierając się na danych upadłościowych z odpisu z KRS uzyskujemy tylko szczątkowe informacje, które mogą „zamazywać” nam prawdziwy obraz sytuacji korporacyjno-finansowej spółki. Dodatkowo pozywając członka zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 ksh należałoby uprzednio ustalić, czy w ogóle był składany sam wniosek o ogłoszenie upadłości, a nie czy upadłość ta została faktycznie ogłoszona.Aby uwolnić się bowiem z tej odpowiedzialności członek zarządu musi wykazać przed sądem , że w odpowiednim czasie złożył w sądzie upadłościowym wniosek o ogłoszenie upadłości. JAK SPRAWDZIĆ  ZŁOŻENIE WNIOSKU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM? Należy dokonać ustaleń w sądzie rejonowym wydziale upadłościowym właściwym dla siedziby spółki, której upadłość miałaby zostać ogłoszona.  Jednak z praktyki wynika, iż często wydziały nie udzielają tych informacji telefonicznie i należy udać się bezpośrednio do sądu, aby samemu przeglądać repertoria upadłościowe. Również...