Czytelnia KRS Sądu Rejonowego w Katowicach nieczynna przez najbliższe 3 miesiące!!!

Czytelnia KRS Sądu Rejonowego w Katowicach nieczynna przez najbliższe 3 miesiące!!!

Czytelnia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach będzie nieczynna w okresie od 01.05.2016 do 31.07.2016. Związane jest to z wdrażanym Programem Operacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, który realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), pt. „Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi” W tym okresie dostęp do akt będą miały jedynie instytucje państwowe. OkKRS przyjmuje zamówienia na fotokopie akt z sądu KRS w Katowicach, realizacja zamówień nastąpi niezwłocznie po uruchomieniu...
Fałszywe wezwania do zapłaty abonamentu RTV

Fałszywe wezwania do zapłaty abonamentu RTV

W ostatnich dniach niektórzy otrzymali wezwanie do zapłaty należności za abonament radiowo-telewizyjny. Adresat pisma ma zapłacić kwotę 79,90 zł w ciagu 7 dni, w przeciwnym razie zostanie obciążony dodatkowo odsetkami ustawowymi i kosztami windykacji - dług w tempie ekspresowym rośnie do niemałej kwoty 898,61 zł. Pod wezwaniem podpisuje się firma KRUK INKASO i tu powinna nam się zapalić „czerwona lampka”, firma ta nie ma nic wspólnego z dobrze znaną firmą KRUK zajmującą się windykacją należności i oferującą pomoc osobom zadłużonym, która występuje pod nazwą KRUK S.A. Oszuści swoją korespondencję opatrzyli logiem do złudzenia kojarzącym się z KRUK S.A., logo jest jednak w innej kolorystyce. KRUK INKASO wyznaczając krótki termin zapłaty i wysoką karę za brak wpłaty w terminie liczy, że osoby przerażone wysokimi kosztami windykacji zapłacą niecałe 80 zł dla „świętego spokoju”. Należy pamiętać, że za ściąganie abonamentu radiowo-telewizyjnego odpowiada Poczta Polska. Na stronie legalnie działającej firmy KRUK, pod którą podszywają się oszuści pojawiło się ostrzeżenie. Ponadto KRUK S.A. przestrzega przed fałszywymi mailami informującymi o rzekomym zadłużeniu i skierowaniu sprawy do komornika sądowego w celu odzyskania należności. Podane zostały adresy e-mail oszustów z jakich korespondenja była wysyłana to damian.kaszuba@lpkruk.eu, andrzej.kowalik@kruka.pl, j.kuszyba@pl.kruk.eu, tadeusz.krostka@eu.kruk.pl oraz  krzysztof.r@kruksas.pl. Wszystkie wiadomości zawierają załącznik z wirusem, pod żadnym pozorem nie należy otwierać wiadomości.  Są one również do siebie podobne i różnią się drobnymi szczegółami. Przykładowa treść takiej wiadomości wygląda następująco: Szanowni Panstwo, Ze wzgledu na brak splaty zadluzenia przesylamy przedsadowe wezwanie do zaplaty. Haslo do załacznika: wezwanie304 — Andrzej Kowalik KRUK S.A ul. Wolowska 8 58-100...
Bezpłatny odpis z KRS online

Bezpłatny odpis z KRS online

 Ministerstwo Sprawiedliwości świadczy usługę polegającą na udostępnianiu wydruku informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Usługa udostępniania jest bezpłatnie pod adresem ems.ms.gov.pl.  Odpis aktualny pobrany ze wspomnianej strony ma moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez sąd, jednak są sytuacje, kiedy potrzebny jest dokument z pieczęcią - można go zamówić z dowolnego sądu w Polsce korzystając z usług okKRS. Kliknij i przeczytaj oficjalną informację resortu na temat odpisu aktualnego...
Jak sprawdzać aktywność finansową i korporacyjną kontrahentów i klientów?

Jak sprawdzać aktywność finansową i korporacyjną kontrahentów i klientów?

1.INFORMACJE UPADŁOŚCIOWE Można je odnaleźć w odpisie z KRS zarówno aktualnym jak i pełnym. Należy sprawdzać ostatnią stronę odpisu, która z reguły nie jest badana przez przedsiębiorców, ze zwykłego przeoczenia.  W Dziale 6 są wpisywane m.in. informacje o 1) likwidacji, 2) informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki, 3) połączeniu, podziale lub przekształceniu, 4) informacje o postępowaniu upadłościowym, 5) informacje o postępowaniu układowym, 6) informacje o postępowaniu naprawczym, 7) o zawieszeniu działalności gospodarczej. Lecz uwaga! To, że podmiot w dziale 6 będzie miał wpisane, iż toczy się postępowanie upadłościowe, to oznacza, że zostało już wydane przez sąd prawomocne postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Jeżeli nie ma żadnego wpisu, nie oznacza to że sam wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony. Mógł on zostać złożony i może znajdować się w fazie rozpoznawania przez sąd lub po prostu upadłość nie została ogłoszona. Dlatego opierając się na danych upadłościowych z odpisu z KRS uzyskujemy tylko szczątkowe informacje, które mogą „zamazywać” nam prawdziwy obraz sytuacji korporacyjno-finansowej spółki. Dodatkowo pozywając członka zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 ksh należałoby uprzednio ustalić, czy w ogóle był składany sam wniosek o ogłoszenie upadłości, a nie czy upadłość ta została faktycznie ogłoszona.Aby uwolnić się bowiem z tej odpowiedzialności członek zarządu musi wykazać przed sądem , że w odpowiednim czasie złożył w sądzie upadłościowym wniosek o ogłoszenie upadłości. JAK SPRAWDZIĆ  ZŁOŻENIE WNIOSKU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM? Należy dokonać ustaleń w sądzie rejonowym wydziale upadłościowym właściwym dla siedziby spółki, której upadłość miałaby zostać ogłoszona.  Jednak z praktyki wynika, iż często wydziały nie udzielają tych informacji telefonicznie i należy udać się bezpośrednio do sądu, aby samemu przeglądać repertoria upadłościowe. Również...
Jedno okienko w KRS

Jedno okienko w KRS

Jedno okienko w KRS Ustawodawca od dnia 31 marca 2009 roku wprowadził tzw. jedno okienko. Po tej dacie przedsiębiorcy dokonujący pierwszego wpisu, lub następnego, który pociąga za sobą konieczność zgłoszenia lub aktualizacji danych w US, GUS czy ZUS musi dołączyć do wniosku kierowanego do sądu rejestrowego również wnioski do przekazania dla tych instytucji. Podstawa prawna Jedno okienko jest realizacją zasady uproszczenia procedury rejestracyjnej. Wprowadzone zostało nowelizacją ustawy z dnia 10 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186) na mocy ustawy z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy – Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 2125). Ustawa weszła w życie 31 marca 2009 roku.Zmieniony został art. 19 b ustawy z dnia 10 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186).  Zgodnie z jego treścią wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa: 1) wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON); 2) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 3) zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku. Obieg dokumentów Po otrzymaniu sąd rejestrowy ocenia wniosek pod względem formalnym. Następnie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia do: 1) urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, oraz 2) wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego. Sąd wraz z wnioskiem przesyła do właściwych urzędów postanowienie o wpisie oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu. Sąd rejestrowy przesyła również...