Czytelnia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach będzie nieczynna w okresie od 01.05.2016 do 31.07.2016.

Związane jest to z wdrażanym Programem Operacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, który realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), pt. „Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi”

W tym okresie dostęp do akt będą miały jedynie instytucje państwowe.

OkKRS przyjmuje zamówienia na fotokopie akt z sądu KRS w Katowicach, realizacja zamówień nastąpi niezwłocznie po uruchomieniu czytelni.