Bezpłatny odpis z KRS online

Bezpłatny odpis z KRS online

 Ministerstwo Sprawiedliwości świadczy usługę polegającą na udostępnianiu wydruku informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Usługa udostępniania jest bezpłatnie pod adresem ems.ms.gov.pl.  Odpis aktualny pobrany ze wspomnianej strony ma moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez sąd, jednak są sytuacje, kiedy potrzebny jest dokument z pieczęcią - można go zamówić z dowolnego sądu w Polsce korzystając z usług okKRS. Kliknij i przeczytaj oficjalną informację resortu na temat odpisu aktualnego...
Kto podlega wpisowi KRS?

Kto podlega wpisowi KRS?

 Kto podlega wpisowi KRS? spółki jawne, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki europejskie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa zagraniczne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej; oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji. Dodatkowo do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisywane są inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007 r. nr 168 poz. 1186) w art. 36 Pobierz tekst...