Jak okKRS realizuje zamówienie?

1. Jak złożyć zamówienie?

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy cztery kanały, którymi można złożyć zamówienie

• e-mailem na adres: biuro@okKRS.pl
• za pośrednictwem formularza zamówienia
• za pośrednictwem formularza kontaktowego
• telefonicznie pod numerem (22) 403-80-55

2. Przygotuj

Przed złożeniem zamówienia prosimy przygotować

• Nr KRS podmiotu
• Nazwę podmiotu
• Przedmiot zamówienia
• Dane osoby zamawiającej (imię nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail)
• Dane do faktury
• Dane do wysyłki (opcjonalnie)


3. Zamówienie

Niezależnie od wybranego kanału, prosimy podać informacje przygotowane w punkcie 2.

Proszę wybrać formę realizacji zadania, tj:

• fotokopia,
• kserokopia,
• odpis uwierzytelniony.

W przypadku fotokopii, udostępnianych drogą elektroniczną, proszę wybrać czas realizacji zamówienia:

Standard do 5 dni roboczych,
Express 3-4 dni robocze (+30% wartości zamówienia),
Super Express 1-2 dni robocze (+50% wartości zamówienia).

Przedmiot zamówienia - proszę wskazać jakie dokumenty mamy dostarczyć, mogą to być: całe akta, datami od–do lub konkretny dokument np.: sprawozdanie finansowe za rok 2014, umowa spółki z dnia, wzór podpisu, adres członka zarządu, wniosek, itp.
Przedmiotem zamówienia może być dowolny dokument znajdujący się w aktach, nie zajmujemy się jednak analizą akt i tak na przykład, jeśli przedmiotem zamówienia jest fotokopia sprawozdania finansowego, fotografujemy całe sprawozdanie złożone przez podmiot.


4. Przyjęcie zamówienia

Konsultant po otrzymaniu zamówienia, ustali dostępność akt w sądzie i niezwłocznie potwierdzi przyjęcie zamówienia oraz termin realizacji.
W przypadku trudności w uzyskaniu akt wskaże propozycje rozwiązań.

5. Realizacja i płatność

Zamówienie zostało zrealizowane, informację przesyłamy wskazanej w zamówieniu osobie, załączając fakturę.

6. Przekazanie materiałów

Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie udostępniamy zamówione materiały.

Zależy Państwu na czasie, nie możecie czekać?
Wystawimy fakturę proforma, abyście mogli wcześniej opłacić zamówienie.

 


UWAGA!

OkKRS dokłada wszelkich starań by zrealizować zamówienie w jak najkrótszym czasie, nie mamy jednak wpływu na niedostępność akt w przypadku gdy np: znajdują się one u Sędziego.
W niektórych sądach niemożliwe jest wykonanie usługi w trybie Super Express, z uwagi na narzucony przez Sąd termin zamawiania akt z 3-dniowym wyprzedzeniem.